• broken image

   

  治療師 林禹霈

  臨床心理師

  專長領域:

  早療・兒童與青少年・成人・

  注意力・人際情緒・

   

  經歷:

  基隆長庚紀念醫院 兒童心智科 臨床心理師 培靈關西醫院 臨床心理師 社福機構、學校單位合作講師

   

  認證

  自閉症篩檢工具STAT施測認證