• broken image

   

  治療師 謝宛霖

  臨床心理師

  專長領域:

  兒童・青少年・成人・自我認識・情緒・關係

   

  經歷:

  蘭心診所 臨床心理師
  永平身心診所 臨床心理師
  雙和醫院精神科 臨床心理師

  中山醫大附醫精神科 臨床心理師